Konec železné opony

Animovaný film je určen především pro mladší školáky. Byl vyroben kombinací 2D animace a ploškové (kreslenofi lmové) technologie za podpory grantu Úřadu vlády, Odboru pro informování o evropských záležitostech.

Malá holčička se svými rodiči utíká přes ostře sledovanou hranici z totalitního Československa. S sebou si nese svoji nejmilejší hračku Pidižvíka. (hračka vyráběná v 70. letech z umělé tkaniny leskima). Podaří se jim proniknout hraničním plotem na svobodu, jen hračka se zachytí na ostnatém drátu. Pidižvík přečká na drátu hraničního plotu do současnosti.

Skupinka dětí jde na houby. Náhodou narazí na zbytky hraničního plotu. Děti nevědí, že byla Evropa rozdělená, o totalitě nikdy neslyšely. Pidižvík jim vysvětluje, co to byla Železná opona a vypráví jim, jak se tehdy žilo.