Evropa: Výlet časem

Athénská sova provází historií Evropy. Pozve děti na výlet časem do nejvýznamnějších okamžiků, které utvářely identitu Evropanů a Evropy. Od athénské demokracie přes antický Řím, vznik křesťanství, rozvoj feudální Evropy, osvícenství s deklarací práv a svobod člověka a občana.

Při vyprávění jsou maximálně využita dobová vyobrazení.