SOSáci

Animovaný seriál s tématikou první pomoci a prevence úrazů a jiných život a zdraví ohrožujících situací. Seriál je určen pro mladší děti, lehký černý humor možná zaujme i starší. Napínavé výpravy Saši, Ondry a Sama do virtuální krajiny dobrodružství, kam je provází jejich kamarád zajíc, jsou gradovány k nehodě, aby v zápětí následovala konkrétní informace, jak bylo možné úrazu předejít a jaké úkony první pomoci mohou děti uplatnit. Seriál byl vyroben ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky a odvysílán Českou televizí v létě 2005 jako Večerníček.

Co přinesla voda

(zásady bezpečnosti při vodní turistice, umělé dýchání z úst do úst) V této epizodě zajíc vezme Sašu, Ondru a Sama na řeku, kluci nedbají vodáckých zásad bezpečnosti a při neopatrném sjíždění jezu se Ondra málem utopí. Ještěže je tu zajíc, který Ondru vytáhne a ukáže dětem zásady umělého dýchání z úst do úst.

Polární dobrodružství

(prochladnutí, omrznutí)
Zajíc se tentokrát vydá s dětmi na motorových saních do polárních končin. Ukáže jim, jak se vybavit proti silnému mrazu a větru, pak však příliš riskuje při úniku před sněžnou bouří a celá čtveřice má namále, musí postavit nouzový přístřešek. Saše dokonce omrznou prsty na rukou, takže jí zajíc, po příchodu do bezpečí, naučí jak s omrzlinami zacházet.

Výlet do hor

(jak přečkat bouři, jak fi xovat zlomeninu)
V tomto díle se děti se svým přítelem zajícem vydají na vysokohorskou túru. Zastihne je tam bouře a neopatrná Saša dokonce spadne ze skály. Zajíc organizuje záchranu, učí děti jak fi xovat zlomeninu, jak přivolat pomoc.

Proti horku

V horkém prázdninovém dnu se děti tentokrát vydají na cyklistický výlet, jejich kamarád zajíc jim nejenom musí opatřit náležitou výstroj, ale ukáže jim zároveň, při výpravě do opravdové pouště, jak se chránit proti úžehu, úpalu, spáleninám od slunce.

Velký koncert

Děti touží navštívit nějaký opravdový koncert  populární skupiny, zajíc jim to umožní a pak musí ošetřovat omdlelou Sašu a k Samovi, který se napil neznámé tekutiny, dokonce volat záchranku, když předtím názorně ukáže nepřímou masáž srdce. Naštěstí vše pro děti dopadne dobře,  vyváznou bez úhony, opět díky zajícovým radám, i z davové paniky.

Dobrý sluha, ale špatný pán

V tomto příběhu předvádí zajíc na příkladu Saši, jak vyváznout bez úhony, když začne hořet a také, jak postupovat při ošetřování popálenin.

Neskákejte do skleníku

V tomto díle se dostane do nebezpečné situace sám zajíc – přistane s padákem ve skleníku a pořeže si ošklivě tlapky. Sám řídí, za pomoci dětí, své ošetření i záchranu.