Právo pro každého

Právní minimum, které by měl každý znát, aby mohl svá práva využívat a účinným způsobem je hájit, a byl si zároveň vědom svých povinností.

Přehled dílů:
1. Občan
2. Ochrana osobnosti
3. Rodinné právo
4. Vlastnické právo
5. Dědické právo
6. Závazkové právo
7. Náhrada škody
8. Pracovní právo
9. Občanské soudní řízení